Slová, (obyčajné) slová

Tento karanténny čas je asi pre každého z nás určitou výzvou. Čas, keď sa z učiteľov stávajú ITčkári a z ITčkárov učitelia. Pre mňa osobne to bola dosť radikálna zmena. Učiť deti online, pracovať v nových pc programoch a využiť všetok kreatívny potenciál k príprave aktivít, ktoré budú zábavné, edukačné a budú sa dať realizovať online formou. Nebudem chodiť okolo horúcej kaše, pre učiteľov je to teraz obrovská psychohygiena, aj keď práce mám často viac než pred touto „dobou rúškovou.“

Možno by ste si mysleli, že učenie je teraz omnoho jednoduchšie, ale pedagogické kiksy sa dajú robiť aj cez internet. Mala som s deťmi online rannú komunitu, kde každý povedal, ako sa má, čo robil a podobne. Deti šli postupne za sebou, ako sedia a bolo to veľmi fajn … až kým som nezabudla na jedno dieťa. ZABUDLA som na dieťa! Najväčší pedagogický fail, a ešte k tomu online. Nasledovalo vyčítanie si, aká som hrozná učiteľka a ako som mohla zabudnúť na dieťa.

O pár dní som učila online slovenčinu. Na hodine bol aj chlapec, na ktorého som naposledy zabudla. Osobne som z tej odučenej hodiny nemala veľmi dobrý pocit. Zdala sa mi nudná a nie veľmi vydarená. Keď sa hodina blížila ku koncu a šla som sa už lúčiť s deťmi, ozvalo sa spomínané zabudnuté dieťa: „Simonka, táto hodina sa mi veľmi páčila, bola zábavná!“ Dobré slovo, vyrieknuté správny čas z úst malého chlapca. Zasiahlo ma ako blesk z jasného neba. Povzbudenie. Útecha. Nádej. Akú moc majú obyčajné slová. Sú však skutočne tak obyčajné? Prečo potom po nich dochádza k toľkým zraneniam? Prichádza však po nich aj život. Slovami budujeme alebo boríme. Môžeme si vybrať. Boh nám dal úžasný dar. On stvoril celý vesmír slovom. On je Slovo. To Slovo, ktoré bolo na počiatku, a z ktorého všetko povstalo. Slová, ktoré hovorí On sú pre nás životom, skutočne naplňujúcim pokrmom. Sú slová, ktoré používame my životom pre druhých? Viac žehnáme či zlorečíme?

Som tak vďačná za Božie Slovo! To sú tie slová, ktoré potrebujeme počuť, konať, ktorými máme mať preplnenú myseľ. Pripomínať si Božiu dokonalú lásku a vernosť. Sme tak zvyknutí počuť v tomto svete klamstvá a brať ich ako bežnú súčasť života, ako niečo normálne. Boh však klamať nedokáže, On je Pravda a všetky Jeho slová a zasľúbenia sú áno a amen. Úžasné! Aj v tejto dobe nám láskavo šepká do ucha: „Nenechám ťa, ani ťa neopustím.“ Bude s nami kamkoľvek pôjdeme.

„Dobrý človek z dobrého pokladu svojho srdca vynáša dobré, a zlý človek zo zlého pokladu svojho srdca vynáša zlé, lebo čím je preplnené srdce, to hovoria jeho ústa (Lukáš 6:45).“ Naše slová sú akýmsi zrkadlom nášho srdca. Vďaka nim si môžeme skontrolovať jeho stav. Boh pozná naše srdcia. Dokonale. Stav našej duše, naše motívy. Rozmýšľam nad Dávidom, ktorý bol mužom podľa Božieho srdca. Nadovšetko miloval Boha a práve v Ňom nachádzal tak potrebnú odvahu. Keď si čítam žalmy, ktorých napísal húfu, sú to práve tie slová, slová ktoré sú životom. Veľmi sa mi páčia slová Dávidovej piesne: „Hospodin je moja skala, moja pevnosť, môj vysloboditeľ. Môj Boh je moja skala, k nemu sa utiekam, môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť, moje útočisko: môj záchranca, zachránil si ma pre násilím. Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, som zachránený pred svojimi nepriateľmi (2.Samuelova 22,2-4).“ Dávid bol človek, ktorý vyjadroval vďačnosť slovami. Z hĺbky jeho srdca hovorili ústa. Vychádza z našich úst vďačnosť? Vďačnosť tomu, kto nám daroval život? Večný život. Tomu, ktorý nás tak miluje, že dal svoj život ako výkupné na odpustenie našich hriechov.

Ježiš. Spasiteľ. Pán. Kráľ. Boží Syn. Emanuel – Boh s nami. V Jeho slovách je láska, život, moc. Zasahujú do najväčších hlbín našej osoby. Keď Ježiš chodil po tejto Zemi a vyučoval, účinky Jeho reči boli ohromujúce a stále sú. Tak ako Ježiš povedal svojim učeníkom, hovorí aj nám: „Duch oživuje, telo nič neosoží! Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život (Ev. Ján 6,63).“ Zavŕšim to odpoveďou, ktorú vyslovil Peter, keď sa Ježiš spýtal učeníkov po tom, čo ho mnohí opustili, či aj oni chcú odísť. „Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý (Ev. Ján 6, 68-69).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *